صفحه اصلي

اخبار 

گالری  تصاویر

روش و نمونه کار

هزينه  تدريس

كتابخانه الكترونيك

تماس با ما

درباره ما

 
 
     
 
 

هزينه تدريس

كلاسها متناسب با وقت و زمان مورد درخواست شما برگزار شده و هزينه هاي تدريس به صورت ذيل محاسبه مي گردد :


در محل شما :

جلسات نيم ساعته هر جلسه :                    60000 تومان

جلسات چهل و پنج دقیقه ای هر جلسه : 80000 تومان

 

در محل ما :

جلسات نيم ساعته هر جلسه :                    50000 تومان

جلسات چهل و پنج دقیقه ای هر جلسه : 70000 تومان

 

جلساتي كه به شكل پشت سرهم در يك محل برگزار ميشوند تخفيف وي‍ژه خواهند داشت .