روشی سریع و نوین در آموزش پیانو دیگر به دنبال روشهای سنتی ، قدیمی و وقت گیرگذشته برای یادگیری پیانو نباشید اولین آهنگ را در جلسه چهارم با روشی كاملا نوین و اصولی بنوازید در طی دوره با آهنگهای دلخواه خودتان بصورت حرفه ای و عملی آموزش ببینید آموزش ، مطابق با سبك درخواستی شما

فرهيد ، آموزش ، آموزش پيانو ، تدريس پيانو ، تدريس خصوصي موسيقي ، تدريس خصوصي پيانو و ارگ ، آموزشگاه موسيقي